O nas

Stowarzyszenie Ekonomiki Transportu (SET) to organizacja zrzeszająca czołowych polskich ekspertów – praktyków zajmujących się od wielu lat problematyką infrastruktury i transportu. Nasza działalność koncentruje się m.in. na:

  • Prowadzeniu i promowaniu wyników badań ilościowych nad ekonomiką transportu ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań dla kolei;
  • Prowadzeniu działalności edukacyjnej w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach transportowych, w szczególności na rzecz transportu szynowego – kolejowego, tramwajowego;
  • Wspieraniu przedsiębiorców, organizatorów transportu oraz użytkowników korzystających z transportu, w realizacji misji przyjaznego i ekonomicznego transportu osób i rzeczy;
  • Propagowaniu bezpieczeństwa infrastruktury i transportu oraz rozwoju elektromobilności;
  • Kreowaniu pozytywnych zmian w transporcie – w zakresie prac nad modyfikacją sieci połączeń, rozkładów jazdy, systemów taryfowych (w tym – podejmowaniu działań na rzecz wdrażania nowoczesnych rozwiązań taryfowych i nowoczesnych systemów poboru opłat);
  • Publikowaniu opinii i analiz opracowanych przez członków SET w prasie branżowej i ogólnej oraz w wydawnictwach branżowych;
  • Uczestnictwie oraz organizacji konferencji i paneli dyskusyjnych na temat rozwoju polskiego transportu i infrastruktury.

Członkowie SET

Członkowie SET współpracują zarówno z władzami szczebla krajowego, jak i samorządowego w zakresie wspierania i wspólnego wdrażania pozytywnych zmian w polskim transporcie.

Niezależnie od powyższego przedstawiciele SET regularnie współuczestniczą w opracowywaniu dokumentów analitycznych powstających na zamówienie czołowych polskich inwestorów w infrastrukturę (m.in. PKP PLK S.A., PKP S.A., samorządy regionalne i lokalne).

Nasze doświadczenie jest zatem wypadkową dwóch kluczowych aktywności: kreowania koncepcji o charakterze prognostycznym oraz bieżącego wpływu na zmiany w polskiej infrastrukturze i transporcie.