Przedstawiciele Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu wzięli udział w VI Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2018 w Gdańsku. Paweł Rydzyński, Wiceprezes SET wziął udział w panelu dyskusyjnym pt. "Koncepcja aktualizacji Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. z perspektywą do 2030 roku (z uwzględnieniem rozwoju transportu intermodalnego)". Przedstawiciel SET wskazał m.in., że w niekończącej się dyskusji nt. tego, czy budować nowe linie kolejowe, czy najpierw modernizować istniejące, zapomina się często o działaniu pośrednim: zwiększaniu liczby torów szlakowych na istniejących liniach. Jest to problem szczególnie widoczny na liniach kolejowych wyprowadzających ruch z największych aglomeracji: na wielu takich liniach przepustowość jest już dziś obecnie na granicy wyczerpania, a występujące tam kolizje interesów przewoźników (aglomeracyjnych/regionalnych, dalekobieżnych i towarowych) nie są korzystne dla nikogo. Działania związane z nową budową torów szlakowych w aglomeracjach (zrealizowane, będące obecnie w realizacji oraz zaplanowane) cieszą, ale w ocenie SET są niewystarczające. Stąd zdaniem SET, w planowaniu inwestycji na kolejne lata trzeba znacznie większą uwagę niż dotąd poświęcić temu zagadnieniu. 

Materiały wideo z konferencji można obejrzeć na stronie TVP oraz na kanale YouTube portalu gospodarkamorska.pl.

Kontakt

Stowarzyszenie Ekonomiki Transportu (SET)

Skwer Kardynała Wyszyńskiego 5/25
01-015 Warszawa

Tel. +48 609 025 897
E-mail: biuro@stowarzyszenie-set.pl

Numer KRS: 0000717707,
REGON: 369451828,
NIP: 5272837714