Sejmowa Podkomisja ds. Transportu Kolejowego i Poczty zajęła się problemem działań w zakresie możliwości odtworzenia lokalnych sieci kolejowych. W posiedzeniu Podkomisji wzięli udział również przedstawiciele Stowarzyszenie Ekonomiki Transportu. Paweł Rydzyński, wiceprezes SET zwrócił uwagę, że strona rządowa powinna rozważyć przeprowadzenie "Audytu białych plam transportu publicznego" - dokumentu, który wskaże, w których rejonach kraju odnotowywane są największe problemy związane z niedostateczną ofertą lub po prostu brakiem transportu publicznego. Dokument ten powinien wskazać środki zaradcze tych problemów, w tym - mechanizmy finansowe, które mogłyby wesprzeć najbiedniejsze samorządy w poprawie oferty transportu publicznego.

Zapraszamy do zapoznania się z wystąpieniem przedstawiciela SET tutaj. Wystąpienie przedstawiciela SET zaczyna się o godz. 13.17.

 

Fot. sejm.gov.pl

 

Kontakt

Stowarzyszenie Ekonomiki Transportu (SET)

Skwer Kardynała Wyszyńskiego 5/25
01-015 Warszawa

Tel. +48 609 025 897
E-mail: biuro@stowarzyszenie-set.pl

Numer KRS: 0000717707,
REGON: 369451828,
NIP: 5272837714